Nasi specjaliści

Z zakresu psychologicznego – Ryszard Wężyk – psycholog

Z zakresy pedagogicznego – Ryszard Wężyk – pedagog

Z zakresu socjalnego – Barbara Stasiszyn – specjalista w zakresie psychoprofilaktyki i socjoterapii oraz profilaktyki uzależnień