Nasi specjaliści

Z zakresu psychologicznego – Anna Rzempołuch – psycholog

Z zakresy pedagogicznego – Barbara Kowalczyk – pedagog

Z zakresu socjalnego – Barbara Stasiszyn – specjalista w zakresie psychoprofilaktyki i socjoterapii oraz profilaktyki uzależnień