Nasi specjaliści

Z zakresu prawnego – Marta Godlewska – prawnik

Z zakresu psychologicznego – Anna Rzempołuch – psycholog

Z zakresy pedagogicznego – Barbara Kowalczyk – pedagog

Z zakresu zawodowego – Bożena Tlaga – doradztwo zawodowe i polityka socjalna

Z zakresu socjalnego – Barbara Stasiszyn – specjalista w zakresie psychoprofilaktyki i socjoterapii oraz profilaktyki uzależnień