Źródła finansowania projektu

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” podpisała umowę nr 40.2017 na realizację projektu współfinansowanego ze środków Powiatu Wołomińskiego z zakresu Pomoc Społeczna pt. „Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego DĄBRÓWKA, KLEMBÓW RADZYMIN”

Kwota otrzymanej dotacji: 60 000,00 zł

Udział środków własnych: 26 967,10 zł

Wkład własny osobowy: 2 970,00 zł

Łączny koszt projektu to 89 937,10 zł