Dyżury specjalistów w kwietniu

Poradnictwo Socjalne – Barbara Stasiszyn

         Kwiecień         
04.04.2019r. - 12:00 - 14:00
11.04.2019r. - 12:00 - 14:00
18.04.2019r. - 12:00 - 14:00
25.04.2019r. - 12:00 - 14:00  

Poradnictwo psychologiczne – Ryszard Wężyk

         Kwiecień               
09.04.2019r. - 13:00 - 14:00
16.04.2019r. - 13:00 - 14:00
23.04.2019r. - 13:00 - 14:00
30.04.2019r. - 13:00 - 14:00  

Poradnictwo Pedagogiczne – Ryszard Wężyk

          Kwiecień               
09.04.2019r. - 14:00 - 15:00
16.04.2019r. - 14:00 - 15:00
23.04.2019r. - 14:00 - 15:00
30.04.2019r. - 14:00 - 15:00 Poradnictwo w lutym, marcu

Poradnictwo Socjalne – Barbara Stasiszyn

          LUTY                              MARZEC            
21.02.2019r. - 12:00 - 14:00      07.03.2019r. - 12:00 - 14:00
28.02.2019r. - 12:00 - 14:00      14.03.2019r. - 12:00 - 14:00
                                  21.02.2019r. - 12:00 - 14:00
                                  28.02.2019r. - 12:00 - 14:00  

Poradnictwo psychologiczne – Ryszard Wężyk

          LUTY                              MARZEC            
19.02.2019r. - 10:00 - 12:00      12.03.2019r. - 10:00 - 12:00
                                26.03.2019r. - 10:00 - 12:00

Poradnictwo Pedagogiczne – Ryszard Wężyk

          LUTY                              MARZEC            
19.02.2019r. - 08:00 - 10:00      12.03.2019r. - 08:00 - 10:00
      26.03.2019r. - 08:00 - 10:00

Źródło finansowania projektu 2019

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” podpisała umowę nr 36.2019 na realizację projektu współfinansowanego ze środków Powiatu Wołomińskiego z zakresu Pomoc Społeczna pt. „Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego DĄBRÓWKA, KLEMBÓW RADZYMIN”

Kwota otrzymanej dotacji: 60 000,00 zł

Udział środków własnych: 7 047,00 zł

Wkład własny osobowy: 2 970,00 zł

Łączny koszt projektu to 70 017,00 zł

Źródła finansowania projektu 2018

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” podpisała umowę nr 556.2017 na realizację projektu współfinansowanego ze środków Powiatu Wołomińskiego z zakresu Pomoc Społeczna pt. „Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego DĄBRÓWKA, KLEMBÓW RADZYMIN”

Kwota otrzymanej dotacji: 70 000,00 zł

Udział środków własnych: 9 636,80 zł

Wkład własny osobowy: 3 240,00 zł

Łączny koszt projektu to 82 876,80 zł

Źródła finansowania projektu

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” podpisała umowę nr 40.2017 na realizację projektu współfinansowanego ze środków Powiatu Wołomińskiego z zakresu Pomoc Społeczna pt. „Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego DĄBRÓWKA, KLEMBÓW RADZYMIN”

Kwota otrzymanej dotacji: 60 000,00 zł

Udział środków własnych: 26 967,10 zł

Wkład własny osobowy: 2 970,00 zł

Łączny koszt projektu to 89 937,10 zł